Global Grant APPROVED

vendredi 7 décembre 2018
Voorzitter Philip, Frank Vanraes (RC Menen), Ludo DemeulenaereVoorzitter Philip, Frank Vanraes (RC Menen), Ludo Demeulenaere

Het is een werk van lange adem geweest maar onze Global Grant i.s.m. RC Menen en RC Villa Republicana De Chiquinquira is goedgekeurd door Rotary International. Dankzij onze bijdrage wordt een gemeenschappelijk project gerealiseerd voor 65000$. Het ziekenhuis in Chiquinquira krijgt hierdoor 3 beademingstoestellen op de dienst neonatologie. De niet aflatende inzet van Ludo is hierbij van onschatbare waarde. Proficiat.

Cico Paul